Lördagen den 19 januari 2019

Dokument


Valberedningens nomineringar 2018

Motion Föreningen Flex 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Revisionsberättelse 2017

På friträningarna gör vi så här!

Öppna friträning

Att koda och avkoda dörrar vid friträningar

Stadgar 2015

Stadgar antagna 2015

Fysföreläsning

Anteckningar från den 7 mars när Anna Taube var och förläste för barn på mellanstadiet och för oss föräldrar.

En dansmammas lathund

Förslag till stadgeändringar -14

Förslag till stadgeändringar -14

Showdansskolan FLEX Vision och värdegrunder 2014

Showdansskolan FLEX Vision och värdegrunder 2014