Söndagen den 9 december 2018

Publicerad 2017-03-27

Ny styrelse

Vid föreningens årsmöte den 11/3 2018 valdes en ny styrelse.

Omvald som ordförande är Thomas Brandt.

Invalda i styrelsen är Cecilia Wollard, Charlotte Otéma, Linda Ödalen, Bernadette Wenngren, Gustav Staf, Sandra Thorling och Ophelia Wenngren.

Styrelsen har haft ett konstituerande möte där rollenrna fördelades enligt följande:

Gustav Staf - Kassör

Charlotte Otéma - Sekreterare

Sandra Thorling - Suppleant

Ophelina Wenngren - Suppleant

En presentation hittar du här: http://foreningenflex.se/styrelsen