Lördagen den 21 september 2019

Publicerad 2019-08-20

Regler till Dig som hyr lokaler via Showdansföreningen Flex

Förändringar i regler till er som hyr lokaler genom föreningen

   
Det är Du som hämtar ut nyckeln/brickan av Vallentuna kommun som är personligt ansvarig för den. Inte styrelsen/föreningen.

Var noga vi bokningen att ange i bokningen att ni bokar i Showdansföreningen Flex namn samt Grupp eller vem som hyr.

Swischa pengar för lokalhyran till föreningen samt glöm inte ange vem som hyrt lokalen

Vid borttappad nyckel kommer den som hämtat ut nyckeln få ersätta nyckeln med 400 kr till föreningen. Ta därför ALLTID kvittens på att ni återlämnat nyckeln. Den kommer ni få ha som bevis mot Vallentuna kommun att nyckeln är återlämnad.

Tänk på att alltid ha en unik kod till lokalerna.

Vid hyrestillfället ska en ansvarig ledare/bokare över 18 år vistas i lokalen under hela hyrestiden

Endast de redskap som hyresgästen har certifierad utbildning för får användas

Redskap och inventarier som använts ska återställas på avsedd plats och lokal, läktare och omklädningsrum ska lämnas i städat och oskadat skick efter avslutad aktivitet. Ser ni något som inte är som det ska maila gärna carola.soderman@vallentuna.se så hjälps vi alla åt att hålla ordning i lokalerna.Uteskor eller skor med sula som avger svarta märken får inte användas

Vid problem i hyrd lokal, ring ambulerande vaktmästare på telefonnummer 08-587 851 80

För mer information kring ordningsregler kan ni läsa på Vallentuna kommuns hemsida:

https://www.vallentuna.se/fritid-och-kultur/boka-lokal-eller-anlaggning/ordningsregler/