Onsdagen den 3 mars 2021

Styrelsen

Ordförande -

Kassör Agneta Lowbrink 

Ledamot Doris Gyllenhammar 

Ledamot Johanna Torstensson 

Vi dansar alla FlexiDreams som bildades hösten 2018. Maj 2019 kom vi tvåa i Disco-SM och i oktober 2020 kom vi fyra i Disco-EM i Italien.
Följ oss på @flexidreams_v2

Skolans representant i styrelsen Naomi Donner

Valberedning Cecilia Wollard och Gustaf Staf