Torsdagen den 26 november 2020

Styrelsen

Ordförande Christina Gleisner (bild)

Kassör Agneta Lowbrink (bild)

Ledamot Doris Gyllenhammar (bild)

Ledamot Johanna Torstensson (bild)

Vi dansar alla FlexiDreams som bildades hösten 2018. Maj 2019 kom vi tvåa i Disco-SM och i oktober 2020 kom vi fyra i Disco-EM i Italien.
Följ oss på @flexidreams_v2

Bild på styrelsen

 

Skolans representant i styrelsen Naomi Donner

Valberedning Cecilia Wollard och Gustaf Staf