Torsdagen den 13 juni 2024

Dokument


Valberedningens förslag till styrelse 2023

Verksamshetsberättelse Showdansföreningen Flex 2022

Showdansföreningen Flex Revisionsberättelse 2022

Showdansföreningen Flex Resultaträkning 2022

Showdansföreningen Flex Balansräkning 2022

Bidragsnormer

Vallentuna Kommuns Bidragsnormer 2022

HT 2022 Rbok Instruktion

Instruktion för närvarorapportering i Rbok

Information till tävlingsföräldrar

Verksamhetsberättelse 2021

Revisionsberättelse 2021

Balansräkning 2021

Resultaträkning 2021

Valberedningens förslag till styrelse 2021

Valberedningens förslag till styrelse fo?r Showdansfo?reningen Flex 2021

Revisionsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2020

Flex resultaträkning 2020

Flex balansräkning 2020

Revisionsberättelse 2019

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningens förslag till styrelse för Showdansfo?reningen Flex 2020

Resultaträkning 2019

Balansräkning 2019

Verksamhetsberättelse Showdansföreningen Flex 2019

Kallelse årsmöte februari 2020

Valberedningens förslag 2019

Valberedningens förslag till styrelse för Showdansföreningen Flex 2019

Stadgar Showdansföreningen Flex 2018

Showdansföreningen Flex uppdaterade sina stadgar oktober 2018

Verksamhetsberättelse 2018

Lägga ut kod

Lägga ut tillfällig kod

Valberedningens nomineringar 2018

Motion Föreningen Flex 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Revisionsberättelse 2017

På friträningarna gör vi så här!

Öppna friträning

Fysföreläsning

Anteckningar från den 7 mars när Anna Taube var och förläste för barn på mellanstadiet och för oss föräldrar.