Lördagen den 4 december 2021

Dokument


Valberedningens förslag till styrelse 2021

Valberedningens förslag till styrelse fo?r Showdansfo?reningen Flex 2021

Revisionsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse 2021

Flex resultaträkning 2021

Flex balansräkning 2021

Från hösten 2020 (under pandemi) - information till tävlingsföräldrar

Från och med hösten 2020 - under corona-pandemi med begränsat antal tävlande i hallen samt tävlingar utan publik - gäller bifogad information från Showdansskolan Flex 2020-09-21, under tävlingar. Informationen gäller tills vidare.

Revisionsberättelse 2020

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningens förslag till styrelse för Showdansfo?reningen Flex 2020

Resultaträkning 2020

Balansräkning 2020

Verksamhetsberättelse Showdansföreningen Flex 2019

Kallelse årsmöte februari 2020

Valberedningens förslag 2019

Valberedningens förslag till styrelse för Showdansföreningen Flex 2019

Stadgar Showdansföreningen Flex 2018

Showdansföreningen Flex uppdaterade sina stadgar oktober 2018

Verksamhetsberättelse 2018

Lägga ut kod

Lägga ut tillfällig kod

Valberedningens nomineringar 2018

Motion Föreningen Flex 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Revisionsberättelse 2017

På friträningarna gör vi så här!

Öppna friträning

Att koda och avkoda dörrar vid friträningar

Stadgar 2015

Stadgar antagna 2015

Fysföreläsning

Anteckningar från den 7 mars när Anna Taube var och förläste för barn på mellanstadiet och för oss föräldrar.

En dansförälders lathund

En dansförälders lathund

Förslag till stadgeändringar -14

Förslag till stadgeändringar -14

Showdansskolan FLEX Vision och värdegrunder 2014

Showdansskolan FLEX Vision och värdegrunder 2014