Måndagen den 5 december 2022

Dokument


Bidragsnormer

Vallentuna Kommuns Bidragsnormer 2022

HT 2022 Rbok Instruktion

Instruktion för närvarorapportering i Rbok

Lagledarschema MDW 2022

Lagledarschema för MDW 2022

Lagledarschema Master 8/10-22 Höganäs

Lagledarschema SM 2022

Information till tävlingsföräldrar

Verksamhetsberättelse 2021

Revisionsberättelse 2021

Balansräkning 2021

Resultaträkning 2021

Kallelse till Årsmöte Mars 2022

Kallelse till Årsmöte Mars 2022

Valberedningens förslag till styrelse 2021

Valberedningens förslag till styrelse fo?r Showdansfo?reningen Flex 2021

Revisionsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2020

Flex resultaträkning 2020

Flex balansräkning 2020

Från hösten 2020 (under pandemi) - information till tävlingsföräldrar

Från och med hösten 2020 - under corona-pandemi med begränsat antal tävlande i hallen samt tävlingar utan publik - gäller bifogad information från Showdansskolan Flex 2020-09-21, under tävlingar. Informationen gäller tills vidare.

Revisionsberättelse 2019

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningens förslag till styrelse för Showdansfo?reningen Flex 2020

Resultaträkning 2019

Balansräkning 2019

Verksamhetsberättelse Showdansföreningen Flex 2019

Kallelse årsmöte februari 2020

Valberedningens förslag 2019

Valberedningens förslag till styrelse för Showdansföreningen Flex 2019

Stadgar Showdansföreningen Flex 2018

Showdansföreningen Flex uppdaterade sina stadgar oktober 2018

Verksamhetsberättelse 2018

Lägga ut kod

Lägga ut tillfällig kod

Valberedningens nomineringar 2018

Motion Föreningen Flex 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Revisionsberättelse 2017

På friträningarna gör vi så här!

Öppna friträning

Att koda och avkoda dörrar vid friträningar

Stadgar 2015

Stadgar antagna 2015

Fysföreläsning

Anteckningar från den 7 mars när Anna Taube var och förläste för barn på mellanstadiet och för oss föräldrar.

En dansförälders lathund

En dansförälders lathund

Förslag till stadgeändringar -14

Förslag till stadgeändringar -14

Showdansskolan FLEX Vision och värdegrunder 2014

Showdansskolan FLEX Vision och värdegrunder 2014