Lördagen den 25 maj 2024

INFORMATINON MED ANLEDNING AV GDPR

 

Showdansföreningen Flex är medlem i RUM. RUM använder ett medlemsregistersystem som heter eBas. RUM – Riksförbundet Unga Musikanter hanterar de personuppgifter som finns i eBas. Det är förbundet som är kund hos eBas och därför RUM som har personuppgiftsbiträdesavtal med dem.

Texten nedan är primärt riktad till nya medlemmar, men innehåller berör även befintliga. Det är inget dramatiskt, och innebär för de flesta ingen reell förändring, men vi vill ändå gå ut med information för så alla vet vad som gäller.

* Den förening du nu blir medlem i ansvarar för att dina personuppgifter behandlas med försiktighet och att dessa inte lämnas vidare till någon obehörig.

Du lämnar nu dina personuppgifter i databasen eBas, som är ett rapportsystem för alla medlemsföreningar i Riksförbundet Unga Musikanter. När du blir medlem i den här föreningen blir du även medlem i Riksförbundet Unga Musikanter.

Riksförbundet Unga Musikanter följer Dataskyddsförordningen och behandlar dina uppgifter med försiktighet. Dina personuppgifter lämnas bara ut av Riksförbundet Unga Musikanter om det är nödvändigt för att uppfylla lagliga förpliktelser. De uppgifter som samlas in använder RUM som underlag i bidragsansökningar och för statistik. Bidragsgivare kan få möjlighet att granska personuppgifter från Riksförbundet Unga Musikanters förbundskansli, om deras arbete kräver det.

*Riksförbundet Unga Musikanter följer Dataskyddsförordningen och behandlar de personuppgifter ni lämnar med försiktighet. Medlemmarnas personuppgifter lämnas bara ut om det är nödvändigt för att uppfylla lagliga förpliktelser. Dock kan granskare från myndigheter komma till Riksförbundet Unga Musikanters förbundskansli och få tillgång till att kontrollera uppgifterna, om deras arbete kräver det. Riksförbundet Unga Musikanters distrikt får tillgång till föreningens uppgifter för att kunna sköta kontakten med sina föreningar samt söka bidrag. 

De uppgifter vi samlar in använder vi som underlag i bidragsansökningar och för statistik i olika sammanhang. Vi kommer även att använda medlemmarnas kontaktuppgifter för informationsutskick och enkäter.