Lördagen den 25 maj 2024

Styrelsen

För verksamhetsåret 2023 

Ordförande: Ola Hurtig

Kassör: Henrik Nordström

Ledamot: Marianne Thomas Fyrberg

Ledamot: Maria Johansson

Ledamot:Malin Rydström

Ledamot:Hanna Ginszt

Ledamot: Lina Payne

Revisorer: John Ahlmen och Jenny Hellström

Skolans representant i styrelsen Naomi Donner

Valberedning Petronella Johansson och Malin Olsson

Vid kontakt vänligen skicka mejl till flexforeningen@gmail.com