Onsdagen den 5 oktober 2022

Styrelsen

För verksamhetsåret 2022 

Ordförande: Malin Rydström

Kassör: Malin Olsson

Ledamot: Petronella Johansson

Ledamot:Josefin Lawin

Ledamot:Marianne Fyrberg

Ledamot: Maria Johansson 

Suppleant: Cristina Lixandru

Skolans representant i styrelsen Naomi Donner

Valberedning Johanna Torstensson och Camilla Ivarsson 

Vid kontakt vänligen skicka mejl till flexforeningen@gmail.com