Onsdagen den 23 juni 2021

Styrelsen

Ordförande: Malin Rydström

Kassör: Malin Olsson

Ledamot: Petronella Johansson

Ledamot: Richard Lowbrink

Suppleant: Cristina Lixandru

Skolans representant i styrelsen Naomi Donner

Valberedning Johanna Torstensson och Cecilia Wollard